معادل سازی مدرک چیست؟

همسطح سازی سوابق آموزشی میتواند برای آموزشگاه ها جایگزین مناسبی به جای مدرک های ساعتی کوتاه مدت باشد.

همسطح سازی سوابق آموزشی امکان ترجمه رسمی برای دوستانی که عازم کشورهای اروپایی و…. هستند را داراست.

لازم به یادآوری است که این نوع گواهینامه ها طبق دستور اقدام عملی معاونت مدیریت و منابع انسانی ریاست محترم جمهوری اسلامی در روزهای پایانی دولت دهم با این عنوان که گواهینامه های صادره از نوع گواهینامه های نوع دوم فرض گردد که در ارتقاء یک مقطع کارکنان دولت محسوب شود .

روش کار تجمیع ، استاندارد سازی و همسطح سازی سوابق آموزشی به گواهینامه های همسطح به این صورت است که:

ابتدا داوطلب آخرین مدرک تحصیلی خویش را به همراه تمام دوره های آموزشی که ممکن است گذرانده باشد ( زیر نظر فنی و حرفه ای ، وزارت ارشاد ، وزارت علوم ، دوره های ضمن خدمت ، گواهی شرکت در سمینار و…)…همچنین سوابق پژوهشی خویش را کپی کرده و ارائه می دهید.

توجه داشته باشید که مدرک تحصیلی داوطلب حداقل باید دیپلم باشد.

توسعه دانش تخصصی و کاربردی برای کارفرمایان : افزایش بهره وری، بهبود عملکرد و افزایش سود آوری

برای جامعه: ارتقاء سلامتی ، افزایش مشارکت، افزایش تحرک و انسجام اجتماعی

برای افراد: تسهیل در ورود شغل ، پایداری شغل، توانایی حرکت میان شغل ها ، افزایش نرخ موفقیت شروع به کارها ، افزایش سطح دستمزد، افزایش میزان رضایت ، افزایش اشتغال و کارآفرینی و کاهش رکود اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. بدین سبب مرکز تعیین و ارتقاء سطح علوم تخصصی و کاربردی با تدوین و تنظیم استاندارد تخصصی نسبت به تعیین سطح افراد متخصص و ماهر به شرح ذیل اقدام و گواهینامه تخصصی و مهارتی را صادر می نماید.

سطوح مدرک معادل:

۱- سطح پایه ( معادل دیپلم دانش کاربردی)

۲- سطح اول ( معادل کاردانی دانش کاربردی)

۳- سطح دوم ( معادل کارشناسی دانش کاربردی)

۴- سطح سوم ( معادل کارشناسی ارشد دانش کاربردی)

۵- سطح چهارم ( معادل دکتری دانش کاربردی)

اصول و ساختار همسطح سازی

همسطح سازی سوابق آموزشی چیست؟

ارزیابی ، تجمیع سازی و استاندارد سازی دوره های آموزشی ، دوره های ضمن خدمت ، تجربیات کاری، مقالات و تبدیل آن به گواهینامه های همسطح کاردانی تا دکتری قابل ترجمه

حالا چرا همسطح سازی!؟

همسطح سازی سوابق آموزشی در واقع اثبات کننده این است که افراد توانایی هایی ثبت شده دارند و میتوانند آن را یکجا و در قالب یک گواهینامه استاندارد ارائه کنند ، این گواهینامه قابل استفاده در برخی ادارات و سازمان ها نسبت به استانداردها است

همسطح سازی سوابق آموزشی جلوگیری می کند از اتفاق بی ارزشی به نام مدرک فروشی غیر قانونی و جعلی و رویکرد افراد را به مدارک غیر قانونی و جعلی کم میکند.

همسطح سازی سوابق آموزشی طبق ساعت هایی که افراد آموزش دیده اند صادر می شود و این یعنی سازماندهی ساعت های آموزشی در یک چهار چوب

نحوه کارشناسی مدارک و سوابق

جهت رسیدن به امتیاز درج شده داخل جدول، رتبه و مقام، تقدیر نامه، سوابق کاری، مدرک آموزشی در زمینه های مختلف و در نهایت یک آزمون سنجیده می شود

جویای کار عزیز

اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهید داشت

توجه !!!

در تمامی حرفه ها و رشته ها در مقطع دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا گواهینامه معادل بر اساس مدارک و سوابق و قابلیت های شما صادر میگردد، به جز (تمامی رشته های زیر شاخه پزشکی)

دوست عزیز

شما میتوانید قبل از پرداخت مالی بابت گواهینامه، یک نمونه را از مشاور دریافت کرده و به واحد صنفی خو ارائه دهید، در صورت تائید اقدام به اخذ گواهینامه نمائید

کاربرد گواهینامه معادل

دارا بودن استاندارد تخصصی و کاربردی طبق استعداد و تجارب شما جهت ارائه به سازمان ها و نهاد ها ارائه گواهینامه معادل: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری

کار فرمای گرامی

شما با داشتن گواهینامه حرفه ای معادل، با تجارب و تخصص، سود آوری و عملکرد خود را افزایش دهید